Finn de beste forbrukslån uten sikkerhet

Kreditter uten sikkerhet kan være en god finansieringsform i mange situasjoner og et godt alternativ til andre låneformer, som boliglån eller billån. Alle lånesituasjoner er unike, og det er viktig å sammenligne lån basert på en rekke ulike kriterier. Da er det praktisk å benytte seg av tjenester som Digifinans, som samler informasjon og presenterer flere gode alternativer på ett og samme sted.

Fordelen med tjenester som sammenligner tilbud er at det ikke koster noe for den som søker om lån. Det er bankene som betaler for å få lov til å konkurrere med sitt tilbud. Dette legger dessuten press på andre banker og långivere. De vet at de konkurrerer med andre, og er nødt til å gi konkurransedyktige tilbud. Kundene kan spare mye penger på det.

Vurder lånebehovet først

En god søknadsprosess bør begynne med en kartlegging av økonomien. I denne forbindelse finnes det nå et nytt verktøy som kan være svært nyttig – det offentlige gjeldsregisteret. Det er ikke nødvendig å lage kompliserte modeller for økonomien, men man bør skaffe seg en god oversikt over både eksisterende gjeld og eventuelle reserver på konto. Man bør ikke låne mer enn man trenger, men se på helheten.

Det billigste lånet er det som aldri blir tatt opp, så det kan være greit å ta en ekstra runde med seg selv hvis formålet med lånet er rent luksusforbruk. Samtidig finnes det selvfølgelig en rekke situasjoner der et forbrukslån uten sikkerhet er en økonomisk fornuftig løsning. Det kan være lurt å vurdere hva alternativkostnaden er, det vil si hva det vil koste å ikke ta opp lånet.

Viktige faktorer når man sammenligner lån

Det aller første mange tenker på i forbindelse med lånebetingelser, er rente. Sammen med eventuelle gebyrer utgjør renten selve kostnaden for å låne pengene. I forbindelse med låneopptak uten sikkerhet kan det være tilfeller hvor det er mer hensiktsmessig å se på totalkostnaden over for eksempel et år. For lån med kort løpetid er det ikke alltid at renten er et godt grunnlag for sammenligning.

Det finnes flere andre faktorer som kan være vel så viktige som rente. Lånebeløpet må selvfølgelig kunne håndteres, og dessuten må planen for tilbakebetaling være realistisk. Det vil altså være tilfeller der det faktisk ikke er lånet med lavest rente som er det beste valget. Husk også gebyrer som kommer i tillegg til rente, og i noen sammenhenger kan gebyrene utgjøre en stor del av totalkostnaden.

Søknadsprosessen fra A til Å

I dag er heldigvis nesten alle søknader helt digitale. Det betyr at det ikke er nødvendig å finne fram gamle lønnsslipper eller bankutskrifter. I tillegg betyr det at en søknad ofte skjer i ett steg, der alle opplysninger legges inn og BankID brukes som legitimasjon. Dette gjør dessuten hele prosessen svært trygg og sikker, selvfølgelig med forbehold om sikker håndtering av BankID og eventuelle tekniske utfordringer.

De aller fleste søknader behandles automatisk. Kredittvurdering innhentes av en datamaskin, og nå sjekkes også gjeldsregisteret for å sikre at det totale gjeldsnivå er forsvarlig. Dette er en trygghet både for kunde og långiver. Svar på søknaden kommer enten direkte på nettsiden, eller på e-post etter noen minutter. Hvis alt går i orden kan dessuten utbetalingen skje basert på informasjonen som er gitt med BankID som bekreftelse.

Husk at alle lån må tilbakebetales

Allerede ved låneopptak er det viktig å ha et forhold til tilbakebetaling. Alle lån må tilbakebetales, og det er lurt å være helt realistisk i henhold til hvilket tempo som er overkommelig. Långiver har et ansvar for ikke å innvilge høyere lån enn det som er forsvarlig, men det er til syvende og sist låntaker som har et eget ansvar for at lånet kan håndteres.

Det er også viktig å være åpen for justeringer og endringer underveis. Forutsetninger kan endre seg i løpet av nedbetalingstiden, og det er viktig å raskt ta kontakt med långiver hvis det påvirker evnen til å betale avdragene. Banker og andre långivere er alltid interesserte i å finne en løsning, og det er mye enklere hvis det skjer før det har hopet seg opp ubetalte regninger.

Oppsummering

  • Vurder lånebehovet nøye
  • Vær realistisk i henhold til tilbakebetaling

Spesielt i forbindelse med uventede utgifter spiller lån uten sikkerhet en viktig rolle. Ansvarlig bruk av usikrede lån kan bidra til en mer stabil økonomi, men det er alltid viktig å vurdere ulike lånealternativer mot hverandre. Det er mulig å spare mye penger på å velge det aller beste lånet, med gunstige renter og gebyrer. Gode betingelser bidrar også til at lånet kan nedbetales raskere.